IJmondgemeenten lanceren campagne tegen steekwapenbezit onder jongeren

Dinsdag 21 september is de campagne tegen (steek)wapenbezit en –geweld onder jongeren van start gegaan. Wil jij indruk maken bij je vrienden door een mes te dragen? Of wil je respect krijgen voor jouw skills? YouChoose! Deze vragen leggen de gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en de politie jongeren tussen de 12 en 23 jaar voor via de campagne YouChoose. De campagne is een onderdeel van het actieplan Wapens en Jongeren.

Bijna 5000 nieuwe aanvragen voor project Duurzamer Wonen in de IJmond

In 2020 is in de IJmond project Duurzamer Wonen van start gegaan, waarbij in maart 2021 is gestart met een vervolgtraject. Bij veel mensen gaan de kosten van de energierekening jaarlijks omhoog. Door bewust om te gaan met energie kan men én geld besparen én comfortabel wonen. De gemeente Heemskerk, Velsen, Beverwijk en Uitgeest werken daarom samen met o.a. lokale energie coöperaties om zowel woningeigenaars als huurder - op weg te helpen.

Hondenbelasting: na 575 jaar eind aan hond als gemeentelijke melkkoe?

Hondenbelasting… het is weliswaar niet de hoogste belasting, maar ongetwijfeld de meest bediscussieerde. Immers: beargumenteer maar eens waarom je wel voor een hond belasting moet betalen, en niet voor een kat, konijn, cavia of papagaai. Is hier al eeuwenlang sprake van rechtsongelijkheid? Welnu, als het aan de huidige 2e Kamer ligt dan komt er nu, na 575 jaar, een einde aan de zo verguisde ‘blaftax’.

Verkeerslessen voor veiliger verkeersgedrag pubers in Noord-Holland

De provincie betaalt 1,3 miljoen euro mee aan verkeerslessen op Noord-Hollandse scholen. Met name pubers laten zich makkelijk afleiden door hun mobieltjes. Daarmee brengen ze zichzelf en andere verkeersdeelnemers onbedoeld in gevaar. De meeste verkeerslessen richten zich dan ook op bewustwording van hun gedrag. De provincie stelt ieder jaar subsidie beschikbaar voor gemeenten en private instellingen om verkeerslessen te kunnen aanbieden.