Nieuwe noodverordening per 15 juli in veiligheidsregio Kennemerland

Foto:

In veiligheidsregio Kennemerland geldt vanaf woensdag 15 juli een nieuwe noodverordening. Daarin zijn enkele coronamaatregelen verduidelijkt en aangepast. Het gaat onder meer om de 1,5 meter afstand regel en het gebruik van mondkapjes in het bedrijfsmatig personenvervoer (zoals taxi’s en touringcars).

Het kabinet heeft de veiligheidsregio’s verzocht deze wijzigingen door te voeren in de noodverordeningen. De coronamaatregelen die op 1 juli in Nederland zijn ingevoerd, blijven gelden.

De algemene norm is: houd 1,5 meter afstand van elkaar. Op deze regel geldt per 15 juli een aantal extra uitzonderingen. Gehandicapte personen die in dezelfde woongroep wonen, hoeven onderling geen afstand te houden. Kinderen t/m 17 jaar hoeven (zoals bekend) onderling ook geen afstand te houden, maar moeten dit wél zodra zij op een MBO of HBO onderwijslocatie of een universiteit zijn.

Het is verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer en in bedrijfsmatig personenvervoer, zoals taxi’s, ponten en touringcars. In de nieuwe noodverordening is verduidelijkt dat de mondkapjesplicht niet geldt wanneer twee personen (inclusief de bestuurder) in het voer- of vaartuig zitten, bijvoorbeeld wanneer je alleen met de taxi gaat. Bij drie of meer personen geldt de mondkapjesplicht wel.

Bezoekregeling verpleeghuizen

Coronavrije verpleeghuizen kunnen sinds enkele weken weer bezoek ontvangen. In de nieuwe noodverordening is vastgelegd dat het in sommige gevallen mogelijk is verpleeghuizen te bezoeken waar coronabesmettingen voorkomen. Dit geldt onder meer voor structurele vrijwilligers en behandelaars van bewoners met een psychische stoornis of chronische aandoening. Daarnaast is bezoek mogelijk geworden aan bewoners van wie wordt verwacht dat zij op korte termijn komen te overlijden.

Placering

In de noodverordening is de bepaling over placering bij bijvoorbeeld sauna en welness voorzieningen verduidelijkt. De bezoeker is nu verplicht gebruik te maken van de aan hem of haar toegewezen afgebakende plekken.

 

 

Reacties