55+

Greenpeace stelt deadline om natuurcrisis aan te pakken

Den Haag, 14 september 2021 – Zo’n twintig actievoerders van Greenpeace zijn vanochtend op het dak van de nieuwe Tweede Kamer in Den Haag geklommen om drastische maatregelen tegen de natuurcrisis af te dwingen. Nederland schendt al jaren de Europese natuurbeschermingswetten door de extreem hoge uitstoot van stikstof die neerslaat in de natuur.

Persvoorlichter Greenpeace Matthijs Kettelerij (foto hieronder) verstrekte uitgebreide informatie: (klik op een afbeelding voor uitvergroting)Greenpeace Nederland roept de politiek op om nu met oplossingen te komen om de natuurcrisis serieus aan te pakken. De Algemene Politieke Beschouwingen, volgende week, zijn volgens de milieuorganisatie de uitgelezen kans hiervoor. “Dit is de láátste kans, anders zien wij geen andere uitweg dan het starten van een rechtszaak. De natuurcrisis wacht op niemand”, zegt Greenpeace directeur Andy Palmen.

Op de spandoeken staat: “Politiek schiet op, wij zitten erbovenop”,  “Teveel stikstof = #natuurweg” en “Blabla stikstofcrisis… Politiek: pak NU de NATUURcrisis aan”.Directeur van Greenpeace Nederland, Andy Palmen: “Deze actie op het gebouw is vellig en vreedzaam verlopen, maar natuurlijk is het pas echt geslaagd als de politiek naar onze boodschap luistert en maatregelen neemt. De actievoerders stonden op het dak, de spandoeken zijn uitgerold en we hebben met verf een blijvende boodschap voor de politici achtergelaten. ‘Politici: voorkom een rechtszaak. Stop de natuurcrisis’.”

De milieuorganisatie zette 20 mei de eerste juridische stappen richting de Nederlandse Staat door middel van een sommatie. Het verslechteringsverbod van de Europese Habitatrichtlijn, geïnitieerd om de natuur te beschermen, wordt namelijk al jarenlang overtreden. De huidige stikstofwet brengt daar volgens Greenpeace geen verandering in. Uit recent ecologisch-wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het onderliggende maatregelenpakket tot 2030 bij lange na niet genoeg stikstof reduceert om de verslechtering van de meest kwetsbare natuur te stoppen.

Stikstofuitstoot al tientallen jaren te hoog

De uitstoot van stikstof is al tientallen jaren veel te hoog als gevolg van de intensieve veehouderij, het verkeer en de industrie. Het gevolg is dat er veel te veel stikstof neerslaat in de natuur. Volgens Greenpeace is de grote boosdoener echter de Staat, vanwege de grove nalatigheid en het onvoldoende ingrijpen. “De natuurcrisis moet nu aangepakt worden, de urgentie is hoog. Veel unieke Nederlandse natuur is de dupe van slap Haags beleid en staat inmiddels op omvallen. Bijna 90% van onze beschermde typen natuur verkeert in matige tot slechte staat. Sinds 1990 is het aantal wilde dieren in Nederland gehalveerd. Op hoge zandgronden, zoals de Veluwe, is dat zelfs afgenomen met 70%. Er is inmiddels een zwarte lijst van typen natuur waarvoor het nu of nooit is”, aldus Palmen. “Kortom, onze meest kwetsbare natuur vraagt nu om actie van de overheid.”

De actie verliep dus verder rustig

Al snel verzamelde zich veel politie en duidelijk werd dat de demonstratie op last van de burgemeester van Den Haag op korte termijn zou worden beëindigd. (zie ook openingsfilmpje filmpje) De actievoerders werden eerst in de gelegenheid gesteld zelf het terrein te verlaten. Indien de politie moest ingrijpen werden de actievoerders aangehouden. Dat laatste gebeurde. De actievoerders die het gebouw hadden beklommen moesten door de politie worden weggedragen.

Reacties